Serveis
Solucions jurídiques i tècniques innovadores
Icona Tributació

El nostre despatx té una sòlida experiència a l’àrea de l’assessorament fiscal.

Write us
info@maluquerabogados.com
Tel
+34 932 388 910
Fax
+34 932 380 156
Rambla de Catalunya, 123 At. 1ª
Veure ubicació
TRIBUTACIÓ

Tributació directa i indirecta tant a empreses com particulars: Assessorament en matèria d'impostos directes i indirectes com  IVA, I.R.P.F., Tributació de no residents, Impost de Societats, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Elaboració i presentació de declaracions fiscals Intervenció a tota mena de procediments tributaris i inspeccions fiscals.

Tributació local en matèria d’impostos locals: Taxes per utilització privativa i taxes per serveis., reclamacions i impugnació de valoracions cadastrals i de ponències de valors.

Fiscalitat contenciosa: Assessorament en tota mena de procediments, recursos o litigis que els contribuents puguin mantenir amb les Administracions Públiques. Assessorament jurídic i direcció lletrada en recursos administratius, reclamacions econòmic-administratives i recursos contenciosos – administratius davant els Jutjats i Tribunals.

Fiscalitat corporativa: Assessorament en el dia a dia a empreses i altres entitats, planificació fiscal en fusions, adquisicions, cessions d'unitat productiva o de branca d'activitat i reestructuracions; aspectes fiscals de les operacions i assessorament relatiu a due diligence fiscals.

Gestió patrimonial: Planificació fiscal de les inversions patrimonials. Assessorament jurídic de la inversió patrimonial. Assessorament immobiliari: inversions i desinversions immobiliàries. Organització societària del patrimoni familiar. Fiscalitat de les donacions i planificació de la successió. Gestió de l'arrendament i transmissió del patrimoni mobiliari i immobiliari. Serveis jurídics relacionats amb el manteniment del patrimoni. Protocol familiar.