Serveis
Solucions jurídiques i tècniques innovadores
Icona DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC

Assessorem legalment i acompanyem als clients en operacions immobiliàries i defensem els seus interessos en l'àmbit contenciós. El nostre despatx ha participat en destacades operacions de planificació i gestió urbanística, així com en la redacció, negociació i posada en marxa de convenis i contractes urbanístics. Oferim als nostres Clients, tant nacionals com  internacionals, un assessorament multidisciplinari i integral en les seves operacions immobiliàries.

Write us
info@maluquerabogados.com
Tel
+34 932 388 910
Fax
+34 932 380 156
Rambla de Catalunya, 123 At. 1ª
Veure ubicació
DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC

Adquisició i venda d’actius immobiliaris: Assessorament en la negociació i redacció de tot tipus de contractes o acords immobiliaris, inclosos els acords d'adquisició o transmissió d'actius immobiliaris, o per operar o arrendar immobles. Elaborem informes de due diligence sobre actius immobiliaris que cobreixen l'aspecte civil, urbanístic, mediambiental, fiscal, laboral i de litigació. Revisió dels aspectes fiscals d'operacions de béns immobles: finançament, inspeccions, rehabilitacions i litigis tributaris.

Assessorament en qüestions fiscals, oferim assessorament en operacions immobiliàries de compravenda de béns immobles i de societats immobiliàries. Anàlisi de la fiscalitat directa i indirecta de les operacions i identificant fórmules òptimes per a les adquisicions.

Elaboració de dictàmens i informes jurídics en matèria d'urbanisme i ordenació del territori.

Procediments administratius i recursos judicials, amb representació i defensa dels nostres clients en tot tipus de procediments davant l'Administració i els Tribunals, incloent els procediments de disciplina urbanística.

Planificació immobiliària / familiar: prestem assessorament en les inversions immobiliàries a la planificació d'herències i adquisicions, donacions o patrimoni familiar. Gestió de l'arrendament i transmissió del patrimoni mobiliari i immobiliari. Serveis jurídics relacionats amb el manteniment del patrimoni.