News
PUBLICATIONS, NEWS... WITH OUR PERSONAL TOUCH
La mediació com a mètode de resolució de conflictes en assegurances: noves oportunitats a l'ampar de la Llei 5/2012
January 08, 2018 |
Mediació
Alessandro Pieralli ha asistit al seminari organitzat per la Universitat de Barcelona

Alessandro Pieralli, Responsable de l'Italian Desk de Maluquer Advocats i Membre del Comité Científic del Centr de Mediació de l'Ilustre Col.legi d'Advocats de Barcelona, ha asistit  al seminari La mediación como método de resolución de conflictos en seguros: nuevas oportunidades al amparo de la Ley 5/2012 dins de les Jornades de Mediació organitzada entre DAS i la Universitat de Barcelona.

La Jornada s'emmarca dins el conveni de col·laboració signat entre DAS i la Universitat de Barcelona amb l'objectiu d'analitzar les possibilitats que la Mediació de conflictes pot tenir dins l'àmbit assegurador.

L'entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, suposa la consolidació definitiva de la mediació com a procediment alternatiu per a la resolució de conflictes al nostre país. Com destaca l'Exposició de Motius de la llei, la mediació ha demostrat "la seva capacitat per a donar solucions com una alternativa al procés judicial o a la via arbitral, dels quals s'ha de delimitar amb claredat". Avui, la mediació es presenta com un procediment que pot resultar especialment apropiat amb relació als conflictes de l'àmbit assegurador. Les experiències en el dret comparat semblen confirmar-ho, així com els rigorosos estudis que analitzen els conflictes en termes de cost-benefici. En aquest escenari, i amb la llei estatal com a instrument privilegiat, resulta necessària una reflexió per part dels operadors jurídics i tècnics, responsables de l'esdevenir del mercat d'assegurances.

Related News