Publicacions

Maluquer i Rosés, Joan. El Dret Civil català avui vigent.

Divulgació de la Compilació del 1960. 131pp., Col. Popular Barcino, nº 198, Editorial Barcino, Barcelona. (1962)

Maluquer i Rosés, Joan. La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, I. La libertad civil.

El Noticiero Universal, Barcelona, 72, nº 23.202, página 5. (29/11/1960)

Maluquer i Rosés, Joan. La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, II. La familia.

El Noticiero Universal, Barcelona, 72, nº 23.203, página 7. (30/11/1960)

Maluquer i Rosés, Joan. La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, III. La herencia.

El Noticiero Universal, Barcelona, 72, nº 23.204, página 5. (01/12/1960)

Maluquer i Rosés, Joan. La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, IV. La mujer casada.

El Noticiero Universal, Barcelona, 72, nº 23.205, página 7. (02/12/1960)