Actualitat
PUBLICACIONS, NOTÍCIES I EL NOSTRE TOC PERSONAL
Màster en Mediació (ICAV)
gener 08, 2018 |
Mediació
Alessandro Pieralli imparteix el mòdul de "Procediments de mediació mercantil"

El Colegio de Abogados de Valladolid(ICAV) ha programat per al 2013 el MÁSTER EN MEDIACIÓN que s'impartirà del març fins al novembre.

Alessandro Pieralli, soci de Maluquer Advocats i àrbitre i mediador per a diferents institucions, impartirà el mòdul de "Procediments de mediació mercantil", així com també el del programat per al 2014 II MÁSTER EN MEDIACIÓN.

L'objectiu principal del Màster en Mediació és la formació pràctica dels mediadors, com a professionals experts en la gestió i resolució de conflictes, adquirint un aprenentatge rigorós de les habilitats, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i de diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

El Màster té un valor acadèmic de 450 hores, organitzades en crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

 

 

Articles Relacionats