Actualitat
PUBLICACIONS, NOTÍCIES I EL NOSTRE TOC PERSONAL
Quadre comparatiu de la nova Llei Concursal abans i després de la reforma
gener 08, 2018 |
Dret concursal
Real-Decret Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal

A Maluquer Advocats hem volgut reflexar en aquest quadre, d'una manera comparativa, totes les modificacions que van entrar en vigor el 8 de setembre de 2014, introduïdes a la Llei Concursal  22/2003, de 9 de juliol, Concursal, pel Reial-Decret Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal. 

Esperem que aquest treball us ajudi a conèixer amb més profunditat la reforma en matèria concursal. 

Gestió del Coneixement
Maluquer Advocats

Articles Relacionats