Actualitat
PUBLICACIONS, NOTÍCIES I EL NOSTRE TOC PERSONAL
La protecció jurídica de les persones amb discapacitat
gener 08, 2018 |
Protecció de dades
Xerrada a càrrec de Lluís I. Clusellas Plana

 

El passat 5 de novembre, la Fundació Congost Autisme i Maluquer Advocats van organitzar una xerrada a la sala d'actes del Edifici Cerac, a la Garriga, per donar a conèixer en profunditat les diverses qüestions relacionades amb la planificació personal i patrimonial dels discapacitats, exposant una sèrie d'instruments jurídics a l'abast de les famílies per preparar el seu futur.

La Xerrada va anar a càrrec del Sr. Joan Carles Oller, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i vicepresident del Consejo General del Notariado i de Lluís I. Clusellas Plana, advocat i soci de Maluquer Advocats.

La xerrada va aconseguir superar les expectatives d'assistència i va despertar un gran interès a les famílies que tenen fills o són tutors de persones que viuen a la Llar Cau Blanc i a la Llar Cotet.

En el terrenys personal, el Sr. Carles Oller va parlar de les fígures jurídiques com la tutela, la curatela i la pàtria potestat prorrogada, així com dels documents notarials necessaris en cada cas.

Des de l'òptica patrimonial, el Sr. Lluís I. Clusellas va exposar, tant des de la vessant civil com fiscal, els punts bàsics del Patrimoni Protegit, un patrimoni autònom regulat des del 2003 a nivell estatal i des del 2010 al Codi Civil Català.

El patrimoni protegit es constitueix per fer front a les necessitats vitals de persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33% o, física igual o superior al 65% (també pot constituir-se a favor de persones en situació de dependència de grau II o III segons la legislació catalana). Una de les principals avantatges d'aquest patrimoni és que les aportacions tributen com a rendiment de treball (més econòmic que una donació) fins 10.000€ anuals per aportador i fins 24.250€ en conjunt si n´hi ha més d'un. Si es superen aquestes quantitats, l'excès es subjecte a l'Impost de Donacions.

Per a més informació sobre Patrimoni Protegit podeu consultar el document adjunt a final de la pàgina.

Articles Relacionats