Actualitat
PUBLICACIONS, NOTÍCIES I EL NOSTRE TOC PERSONAL
El patrimoni protegit: la protecció jurídica de les persones amb discapacitat
gener 08, 2018 |
Protecció de dades
Per Lluís I. Clusellas Plana

El Patrimoni Protegit, un patrimoni autònom regulat des del 2003 a nivell estatal i des del 2010 al Codi Civil Català.

El patrimoni protegit es constitueix per fer front a les necessitats vitals de persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33% o, física igual o superior al 65% (també pot constituir-se a favor de persones en situació de dependència de grau II o III segons la legislació catalana). Una de les principals avantatges d'aquest patrimoni és que les aportacions tributen com a rendiment de treball (més econòmic que una donació) fins 10.000€ anuals per aportador i fins 24.250€ en conjunt si n´hi ha més d'un. Si es superen aquestes quantitats, l'excès es subjecte a l'Impost de Donacions.

Per a més informació sobre Patrimoni Protegit podeu consultar el document adjunt a final de la pàgina.

Articles Relacionats