Actualitat
PUBLICACIONS, NOTÍCIES I EL NOSTRE TOC PERSONAL
Arbitratge d'equitat i acció social de responsabilitat
gener 08, 2018 |
Arbitratge (ADR)
perr Lluis Clusellas. Comentari als autos AP Barcelona 151/2010 de 28 de setembre de 2010 i AP Barcelona 197/2010 de 30 de decembre de 2010

Luis Clusellas, soci de Maluquer Advocats ha publicat en l'Anuari de Justícia Alternativa del Tribunal Arbitral de Barcelona comentaris a l'acte de l'AP Barcelona 151/2010 de 28 de setembre de 2010 i a l'acte de l'AP Barcelona 197/2010 de 30 de desembre de 2010 sobre arbitratge d'equitat i acció social de responsabilitat.

En les referides actuacions, l'Audiència Provincial de Barcelona estableix que l'acció social de responsabilitat és matèria susceptible de ser sotmesa a arbitratge d'equitat, fins i tot quan s'hagués acumulat a ella l'acció directa contra l'asseguradora de l'administrador demandat. Ambdues resolucions suposen una novetat, no en quant a l'arbitrabilidad de l'acció social de responsabilitat, però sí en la relació al fet que aquesta pugui ser objecte d'un arbitratge d'equitat. No va ser interposat recurs de cassació, per la qual cosa ambdues resolucions jurídiques són fermes.

Articles Relacionats