News
PUBLICATIONS, NEWS... WITH OUR PERSONAL TOUCH
Claves para que una sociedad profesional pueda participar en sociedades mercantiles
January 08, 2018 |
Dret de societats
Luis Clusellas ens explica les claus en el número de maig de la revista Economist & Jurist

Luis Clusellas, soci de Maluquer Advocats ens explica en el número de maig de la revista Economist & Jurist com avui dia, un col·lectiu molt important d'advocats exerceix la seva professió a través de societats professionals pel que resulta essencial determinar quines són les normes que aquest tipus de societats han de cumplir per a poder participar en d'altres.

La Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, d'ara endavant LSP, determina en el seu article 1 que: “les societats que tinguin per objecte social l'exercici en comú d'una activitat professional hauran de constituir-se com a societats professionals en els termes que aquesta Llei preceptúa, havent d'entendre's per activitat professional aquella que per tal de que s'acompleixi  requereix titulació universitària oficial, o titulació professional per a l'exercici de la qual sigui necessari acreditar una titulació universitària oficial, i inscripció en el corresponent Col·legi Professional”.

Podeu consultar l'article complert al nostre portal d'informació en Netvibes.

Related News